תנאי שימוש

Showing content for
Last Revised: January 1, 2020

ברוכים הבאים ל-JOOLME! על ידי שימוש באתר שלנו, אתה מסכים לתנאי שימוש אלה, אשר מגדירים את השימוש שלך באתר. אם אינך מסכים עם התנאים, אנא אל תשתמש באתר שלנו.

שימוש באתר

אתה רשאי להשתמש באתר שלנו רק למטרות חוקיות ובכפוף לתנאי שימוש אלה. אינך רשאי להשתמש באתר שלנו כדי להעביר כל תוכן שאינו חוקי, מאיים, לשון הרע, גס, או אחרת פוגע.

קניין רוחני

כל התוכן באתר שלנו, לרבות טקסט, גרפיקה, לוגואים, תמונות ותוכנה, הוא רכוש של JOOLME או של צדדים שלישיים המורשים על ידיה והוא מוגן בזכויות יוצרים. אינך רשאי להעתיק, להפיץ או לשנות כל תוכן באתר שלנו ללא הסכמתנו המפורשת בכתב.

העברות משתמש

אם אתה מעביר כל תוכן לאתר שלנו, כגון ביקורות מוצר או הערות, אתה מעניק לנו זכות בלעדית, ללא תמלוגים, מתמשכת וחד-פעמית להשתמש, להעתיק, לשנות ולהפיץ את התוכן בכל פורמט או מדיה.

הצהרת אי-אחריות

אנו לא מתחייבים או מייצגים את דיוק או השלמות של התוכן באתר שלנו או של המוצרים או השירותים המוצעים. איננו מתחייבים כי אתר האינטרנט שלנו יהיה ללא שגיאות או הפסקות, או כי כל פגמים יתוקנו.

הגבלת אחריות

בכל מקרה לא תהא JOOLME או תאגידיה צד לתביעה כלשהי בגין נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים או אחרים הנובעים משימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר שלנו או במוצרים או שירותים המוצעים, גם אם התריעו בפנינו על האפשרות של נזקים כאלה.

פיצוי

אתה מסכים לפצות ולשמור על JOOLME ואת תאגידיה, קציניה, עובדיה, וסוכניהם, מכל תביעות, אחריויות, נזקים, והוצאות, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, הנובעים מהשימוש שלך באתר שלנו או מהפרתך את תנאי שימוש אלה.

סמכות שיפוט

תנאי שימוש אלה יוסדרו ויפורשו על פי חוקי [המדינה הרלוונטית], ללא מתן תוקף לכל עקרונות חוק קונפליקטים. כל פעולה משפטית או הליכים הקשורים לתנאי שימוש אלה או לשימוש שלך באתר שלנו יתקיימו באופן בלעדי ב-[בית המשפט הרלוונטי].

שינויים בתנאי שימוש

אנו עשויים לעדכן את תנאי שימוש אלה מעת לעת כדי לשקף שינויים בפרקטיקות שלנו או דרישות משפטיות. אנו נודיע לך על כל שינוי על ידי פרסום התנאים המעודכנים באתר שלנו.